Woest 2017

In 2017 hebben ruim 2300 jongeren uit het (speciaal) voortgezet onderwijs deelgenomen aan het dagprogramma van festival Woest! Meer dan 280 deelnemers bezochten het tweedaagse avondprogramma. Het thema in 2017 was "Iedereen is anders" waarbij er aandacht was voor de zin het onzin van labelen in het onderwijs.

 

Maar Festival Woest! wil vooruit. Vanaf november 2017 starten we met diverse sessies waarbij vakgenoten, beleidsmakers, cultuuraanbieders, ouders, jongeren en ondernemers gaan meedenken over de toekomst van Woest! Gezamenlijk richting geven aan een prachtig einddoel: kunst- en cultuurvakken een vaste plek bieden binnen het onderwijs van de toekomst.

 

Het thema van Festival Woest! 2018 is: PIONIEREN
Komend jaar gaan we op zoek naar vernieuwde samenwerkingsvormen en innovatieve ontwikkeling op het gebied van kunst- en cultuuraanbod. Woest is de proeftuin waar scholen, jongeren en cultuuraanbieders mogen testen, uitproberen en onderzoeken wie ze zijn, wat ze willen en wat wel en niet werkt.