FESTIVAL WOEST 2019

3 t/m 7 juni 2019 

Thema: de spelende mens!

Reserveer nu alvast een plekje voor jouw leerlingen!

AANMELDKNOP.png 

 Thema van Festival Woest 2019 is: De spelende mens

 

Spelen is de ultieme manier om te leren. ‘Spel helpt ons om de vaardigheden en inzichten te ontwikkelen dei we nodig hebben om de game of life succesvol te spelen’, aldus filosoof Jos de Mul, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit.

 

Spelen is in principe een nutteloze activiteit waaraan je plezier beleeft in samenwerking en competitie.Het spel stimuleert de verbeeldingskracht en brengt het creatieve proces van verwonderen, waarnemen en maken op gang. 

 

Onderwijs en kunstcultuur delen een gezamenlijke passie. Namelijk dat wij ieder kind en jongere gunnen om zich te ontwikkelen tot een autonoom  mens die mee kan draaien, mee kan bewegen en deel kan nemen aan de maatschappij. De jongere als mens benaderen en niet als een product wat afgeleverd moet worden.

 

Om zichzelf te kunnen ontwikkelen en uitgroeien tot een volwassen mens heeft het kind en de jongere recht op het ontwikkelen van creativiteit.  

 

De spelende mens:

  • Ervaart vrijheid en ruimte om te experimenteren
  • Komt in een flow
  • Voelt uitdaging
  • Is eigenaar van zijn/haar eigen creatieve proces

 

 

Why Woest!

Team WOEST gelooft dat  elke jongere individuele kwaliteiten en talenten heeft, wat zijn intellectuele of mentale achtergrond ook is.  De onderwijs- en cultuurpartners van Woest delen de overtuiging dat cultuuronderwijs een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van 21e -eeuwse vaardigheden en aan persoonsvorming. Kunst en cultuur kunnen als geen ander bijdragen aan de identiteitsontwikkeling van alle mensen, kinderen en jongeren in het bijzonder. Wij geloven dat innovatie door experiment een inspirerende motor is voor de kunst- en cultuureducatiesector en het onderwijs. Woest! is de motor die kan werken buiten de kaders van het onderwijssysteem. Woest biedt daardoor ruimte voor experiment, creatie en gelijkwaardige samenwerking tussen jongeren, docenten, professionele en amateurkunstenaars en cultuuraanbieders. Daarmee spelen we in op een behoefte die leeft in het onderwijs, onder de cultuuraanbieders en onder jongeren en hopen we een voorbeeld te zijn voor de maatschappij. 

 

 

Over 5 jaar behoort de regio Zwolle tot de top van Nederland op het gebied van innovatief cultuuronderwijs en is Woest de plek voor experiment voor alle onderwijsinstellingen in de regio Zwolle. 

 

How Woest!

Door het bundelen van krachten, het samen dragen van verantwoordelijkheid en vanuit gelijkwaardigheid cultuureducatie in regio Zwolle versterken. Voor en door jongeren, voor en door onderwijsinstellingen, culturele spelers, bedrijfsleven en overheid.

WOEST! Zal de komende jaren meer en meer een gezicht krijgen als een uniek festival op het gebied van cultuureducatie en onderwijsverniewing. Hierbij wordt iedere doelgroep bediend met een eigen programma, waarbij hun eigen inbreng leidend is. De scholen, de leerlingen, de docenten, de educatieaanbieders, de deskundigen, de professionele instellingen, de amateurkunstenaars.

 

 

Samenwerking

Door een brede – regionale - samenwerking te zoeken met diverse partners creëert WOEST een breed draagvlak in de samenleving.

In de positionering en de beeldvorming zal WOEST! de komende jaren meer en meer een gezicht krijgen als een uniek festival op het gebied van cultuureducatie. Alle doelgroepen worden ieder bediend met een eigen programma, waarbij hun eigen inbreng leidend is. De scholen, de leerlingen, de docenten, de educatieaanbieders, de deskundigen, de professionele instellingen, de amateurkunstenaars: dankzij hun nauwe betrokkenheid creëren we draagvlak en gaat WOEST! over de zaken waarover het moet gaan.

 

 

What Woest!

  • Om bewustzijn en breed draagvlak te maken en verspreiden we content over de toekomst van Cultuureducatie.
  • Vanaf november 2018  is gestart met drie ontwikkelsessie. Betrokkenen en early adapters dromen en denken mee over de toekomst van Woest.  
  • Jongeren, cultuureducatie aanbieders, docenten en kunstenaars ontwikkelen vernieuwd workshop aanbod voor het festival in 2019.
  • Festival Woest is dé plek voor experiment.
  • Organisatie Festival Woest; de proeftuin voor cultuuraanbieders, jongeren en scholen. Met vier onderdelen: een dagprogramma, een avondprogramma, een talentontwikkelingsprogramma en een ontwikkelingsprogramma voor cultuureducatieaanbieders.