FESTIVAL WOEST 

Grootste cultuureducatie festival van Nederland

 

Team Woest bedankt alle partijen die hebben meegewerkt
om van de vijfde editie van het festival een waar feestje te maken.

Festival Woest 2020:

25 t/m 29 mei 

Locatie: Pelserkade | Zwolle

 

Op het festivalterrein zijn foto en filmopnames gemaakt . Deze opnames worden  gebruikt door de organisatie van Festival Woest voor  promotionele uitingen. Wij gaan selectief en integer om met het gebruik van foto's en video's in publicaties achteraf.

 

 

Opening Festival Woest 2019

Met een kussenregen van dromen van jongeren opent wethouder van cultuur Monique Schuttenbeld Woest 2019.

 

 

Pleidooi om te blijven spelen

'De spelende mens' staat dit jaar centraal op Festival Woest. Want spelen is de ultieme manier om te leren. ‘Spel helpt ons om de vaardigheden en inzichten te ontwikkelen die we nodig hebben om de game of life succesvol te spelen’, aldus filosoof Jos de Mul, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit.

 

Spelen is in principe een nutteloze activiteit waaraan je plezier beleeft in samenwerking en competitie. Het spel stimuleert de verbeeldingskracht en brengt het creatieve proces van verwonderen, waarnemen en maken op gang. Onderwijs en kunst & cultuur delen een gezamenlijke passie. Namelijk dat wij ieder kind  gunnen om zich te ontwikkelen tot een autonoom  mens die mee kan draaien, mee kan bewegen en deel kan nemen aan de maatschappij. 

 

 

Kom zelf ervaren wat spelen met je doet! 
Alle workshops van het dagprogramma voor de jongeren staan in het teken van spelen. Zo kunnen  jongeren verdwalen in een Blind Date Doolhof, waarvoor je eerste een pil of drankje neemt om je zintuigen op scherp te zetten. Ze kunnen  bouwen aan een nieuw gebouw anno het jaar 3000 in de workshop Cardboard city XXL,  bellen aan bij de artiesteningang van theater de Spiegel, waar het Experiment van vernieuwend theater begint. 

Ook voor volwassenen moet het spelen eigenlijk niet stoppen. Dus hebben wij kunstenaar en theatermaker, Lucas de Man,  en prijswinnaar voor vernieuwend onderwijs, Marco Mout, bereid gevonden om op de avonden van Woest een pleidooi te houden om te blijven spelen.  In de workshops en randprogrammering kun jij je lol qua spelen op!

 

Why Woest

Team WOEST gelooft dat  elke jongere individuele kwaliteiten en talenten heeft, wat zijn intellectuele of mentale achtergrond ook is.  De onderwijs- en cultuurpartners van Woest delen de overtuiging dat cultuuronderwijs een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van 21e -eeuwse vaardigheden en aan persoonsvorming. Kunst en cultuur kunnen als geen ander bijdragen aan de identiteitsontwikkeling van alle mensen, kinderen en jongeren in het bijzonder. Wij geloven dat innovatie door experiment een inspirerende motor is voor de kunst- en cultuureducatiesector en het onderwijs. Woest! is de motor die kan werken buiten de kaders van het onderwijssysteem. Woest biedt daardoor ruimte voor experiment, creatie en gelijkwaardige samenwerking tussen jongeren, docenten, professionele en amateurkunstenaars en cultuuraanbieders. Daarmee spelen we in op een behoefte die leeft in het onderwijs, onder de cultuuraanbieders en onder jongeren en hopen we een voorbeeld te zijn voor de maatschappij. 

 

Over 5 jaar behoort de regio Zwolle tot de top van Nederland op het gebied van innovatief cultuuronderwijs en is Woest de plek voor experiment voor alle onderwijsinstellingen in de regio Zwolle. 

 

 

 

 

How Woest

Door het bundelen van krachten, het samen dragen van verantwoordelijkheid en vanuit gelijkwaardigheid cultuureducatie in regio Zwolle versterken. Voor en door jongeren, voor en door onderwijsinstellingen, culturele spelers, bedrijfsleven en overheid.

WOEST! Zal de komende jaren meer en meer een gezicht krijgen als een uniek festival op het gebied van cultuureducatie en onderwijsverniewing. Hierbij wordt iedere doelgroep bediend met een eigen programma, waarbij hun eigen inbreng leidend is. De scholen, de leerlingen, de docenten, de educatieaanbieders, de deskundigen, de professionele instellingen, de amateurkunstenaars.

 

 

 

What Woest

  • Om bewustzijn en breed draagvlak te maken, verspreiden we content over de toekomst van Cultuureducatie.
  • Vanaf november 2018  is gestart met drie ontwikkelsessie. Betrokkenen en early adapters dromen en denken mee over de toekomst van Woest.  
  • Jongeren, cultuureducatie aanbieders, docenten en kunstenaars ontwikkelen vernieuwd workshop aanbod voor het festival in 2019.
  • Festival Woest is dé plek voor experiment.
  • Organisatie Festival Woest; de proeftuin voor cultuuraanbieders, jongeren en scholen. Met vier onderdelen: een dagprogramma, een avondprogramma, een talentontwikkelingsprogramma en een ontwikkelingsprogramma voor cultuureducatieaanbieders.

 

 

 

 

Samenwerking

Door een brede – regionale - samenwerking te zoeken met diverse partners creëert WOEST een breed draagvlak in de samenleving.

In de positionering en de beeldvorming zal WOEST! de komende jaren meer en meer een gezicht krijgen als een uniek festival op het gebied van cultuureducatie. Alle doelgroepen worden ieder bediend met een eigen programma, waarbij hun eigen inbreng leidend is. De scholen, de leerlingen, de docenten, de educatieaanbieders, de deskundigen, de professionele instellingen, de amateurkunstenaars: dankzij hun nauwe betrokkenheid creëren we draagvlak en gaat WOEST! over de zaken waarover het moet gaan.